Leaderprojekt

Leaderprojekt

Projektstart Januari 2018, förväntad sluttid, September 2018 Renovering av lada samt intilliggande annex. Föreningslokal, café, dusch och omklädningsrum.